Zimowy zmierzch

reżyserStanisław Lenartowicz

1956

reżyseria Stanisław Lenartowicz
scenariusz Tadeusz Konwicki
zdjęcia Mieczysław Jahoda
muzyka Adam Walaciński

wykonawcy Włodzimierz Ziembiński, Maria Kierzkowa, Zygmunt Zintel, Ligia Borowczyk, Bogusz Bilewski, Maria Ciesielska

JAN OLSZEWSKI, STANISŁAW LENARTOWICZ – PRÓBA DEFINICJI STYLU, "KWARTALNIK FILMOWY", 1963, NR 6

Twórca zrealizował film psychologiczny próbując zrezygnować z tego wszystkiego, co określa się jako literaturę w filmie (…). Przeżycia bohatera nie są więc "grane", "wypowiadane" czy wyjaśniane poprzez fabułę; zostają natomiast "uzewnętrznione", zawarte w materiale ściśle filmowym: w znaczących przedmiotach i scenerii, w ustawieniach kamery, w kompozycjach plastycznych. I tylko tam (…). Nowatorstwo Lenartowicza polega na tym, że sięga do wzorów ekspresjonizmu, przestaje jednocześnie troszczyć się o klasyczną "dramaturgię akcji". Film opisuje świat otaczający, a więc pośrednio wnętrze człowieka. Co więcej, jest to opis narastający: stopniowo obrazy filmowe stają się coraz bardziej niecodzienne, zdeformowane.

HENRYK TRONOWICZ, WIELOMÓWNOŚĆ MILCZENIA, "KINO", 1985, NR 3

"Zimowy zmierzch" niezasłużenie tkwi gdzieś w cieniu dokonań Szkoły Polskiej. Sięga Lenartowicz do zasobnych pokładów symbolicznych przynależnych kultowi wiary religijnej [a] także do desygnatów symboliki kultu politycznego (…). Koncepcja Lenartowicza wytrzymała próbę paru epok, a na specjalne studium zasługują zdjęcia Mieczysława Jahody, niewątpliwego współautora tego oryginalnego, znakomitego eksperymentu.

Ligia BorowczykLigia Borowczykfotos
Maria Kierzkowa, Włodzisław Ziembiński, Ligia BorowczykMaria Kierzkowa, Włodzisław Ziembiński, Ligia Borowczykfotos
Zimowy zmierzchZimowy zmierzchfotos

okresy historyczne