A - FG - MN - Z
Antczak Jerzy
Bajon Filip
Barański Andrzej
Bareja Stanisław
Ber Ryszard
Bromski Jacek
Buczkowski Leonard
Bugajski Ryszard
Cękalski Eugeniusz
Chęciński Sylwester
Chmielewski Tadeusz
Domalik Andrzej
Domaradzki Jerzy
Dziki Waldemar
Falk Feliks
Ford Aleksander
A - FG - MN - Z