Wojaczek

reżyserLech Majewski

1999

reżyseria Lech Majewski
scenariusz Lech Majewski, Maciej Melecki
zdjęcia Adam Sikora
zdjęcia opacowanie muzyczne Lech Majewski
wykonawcy Krzysztof Siwczyk, Dominika Ostałowska, Andrzej Mastalerz, Elżbieta Okupska

nagrody nominacje do Europejskiej Nagrody Filmowej dla Krzysztofa Siwczyka w kategorii "najlepszy aktor europejski", 2000
Nagroda Główna na Festiwalu Kina Europejskiego w Coroto, 2000
nagroda "Don Kichot" na Festiwalu Kina Niezależnego w Barcelonie, 2000
nagroda za reżyserię na XXIV FPFF w Gdyni, 1999

RAFAŁ WOJACZEK, KOBIECOŚĆ III

Nie wiem, czyś ty to dostrzegł, że słowo "kobieta"Oczywiście rymuje się ze słowem "poeta"Nie wiem, czyś się zamyślił nad tą rewelacjąNie wiem czy Tobie to się objawiło jasnoWiem tylko tyle (w proste ujmę sylogizmytę moją wiedzę): znawca nieświeżej bielizny…

ANDRZEJ KOŁODYŃSKI, TAKI PORTRET…, "KINO", 1999, NR 11

Bunt poety, nawet jeśli skierowany przeciw konkretom, ma w sobie jądro metafizyczne.
(…) Majewski to właśnie w filmie podkreśla, sprowadzając realia czasów Wojaczka do surrealistycznej metafory. Obraz świata w jego czarno-białych kadrach jest maksymalnie stylizowany (…). Walorem jest także pewna niejasność, która pozostaje jakby na przekór… postaci narracji. Majewskiemu udało się przerzucić pomost między dniem dzisiejszym a peerelowską przestrzenią, co sprawia, że postać buntownika zaakceptować może dzisiejszy, młody i wcale nie wolny od buntowniczych nastrojów, widz.

WojaczekWojaczek 

okresy historyczne